Sexting ... Oké of niet oké?

Artikel
Auteur(s): 
Eveline De Bie - Sensoa
Julia Day - Sensoa

Sexting is een normaal verschijnsel. Zolang je de grenzen van aanvaardbaar seksueel gedrag respecteert, is er niets mis met elkaar sexy foto’s of filmpjes sturen

Maar wat is aanvaardbaar seksueel gedrag? Dat wil zeggen dat

  • er duidelijk wederzijdse toestemming is;
  • er geen enkele vorm van dwang of druk gebruikt wordt;
  • de betrokkenen gelijkwaardig zijn (inzake leeftijd bijvoorbeeld);
  • hun gedrag aansluit bij hun ontwikkeling;
  • hun gedrag aangepast is aan de omstandigheden;
  • hun gedrag niet storend of schadelijk is voor henzelf.

Toestemming speelt een cruciale rol. Dit betekent dat sexting kan, wanneer iemand, zonder daartoe gedwongen te worden, toestemt in het maken en uitwisselen van seksueel getinte foto’s, en deze foto’s niet verder worden verspreid of online worden geplaatst. De foto’s en beelden blijven binnen de vertrouwde omgeving waarin ze verstuurd worden en jongeren vertonen voldoende respect naar elkaar toe om deze niet verder te verspreiden.

Sexting hoeft geen probleem te zijn. Dat is het geval wanneer er geen sprake is van dwang en iemand toestemt in het maken en uitwisselen van seksueel getinte foto’s en de foto’s niet verspreidt of online plaatst. Er is voldoende respect om de foto’s niet te verspreiden buiten de vertrouwelijke context waarin ze zijn gemaakt.

Het zonder toestemming maken of doorsturen van beelden, vormen wel een probleem. Ook als iemand hen dwingt of misleidt. . In dit geval gaat over een vorm van grensoverschrijdend gedrag of cyberpesten. Deze boodschappen zijn bedoeld om iemand te kwetsen of te vernederen.

Meer info over wanneer seksueel gedrag aanvaardbaar of grensoverschrijdend is, hoe je moet reageren kan je terugvinden op www.vlaggensysteem.be. Het Sensoa Vlaggensysteem is een methodiek voor begeleiders van kinderen en jongeren om seksueel gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en gepast te reageren.Het Vlaggensysteem kan je op verschillende niveaus en domeinen inzetten als beleidsinstrument.