Sexting in de wet

Artikel

In België kunnen verschillende artikels uit de strafwet toegepast worden op bepaalde gevallen van sexting. Begin 2016 werd een specifiek artikel in de strafwet geïntroduceerd dat

  • het zonder toestemming of buiten het medeweten
  • tonen, toegankelijk maken of verspreiden
  • van een beeld- of geluidsopname
  • van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt

strafbaar stelt, ook al heeft die persoon ingestemd met het maken van de opname (art. 371/1 Sw). Wanneer het gaat om een minderjarige dader, kan de jeugdrechter een sanctie opleggen.

Seksueel getinte foto’s van minderjarigen maken, verspreiden of doorsturen zonder hun toestemming kan niet alleen een inbreuk op de strafwet tot gevolg hebben, ook het recht op privacy en het recht op afbeelding kunnen daardoor worden geschonden.

Het is dus bijzonder belangrijk dat jongeren bewust worden gemaakt dat je geen intieme beelden van anderen mag verspreiden als zij daarvoor geen toestemming hebben gegeven. 

(Eva Lievens, UGent)